mandag 11. august 2008

Rypetelling på Fosen i Trøndelag

Før jeg reiste opp til Fosen og Ingvar Rødsjø fikk jeg beskjed om at kyllingproduksjonen hadde gått alvorlig galt og at noe hadde skjedd med klekkingen. De observerte svært små kull med en 2-3 kyllinger pr. kull og mye stamfugl uten kyllinger. Været hadde vært helt forferdelig rundt St. Hans og Ingvar mente at dette var årsaken til den dårlige kylling produksjonen.


Ingvar Rødsjø koser seg i solveggen på hytten sin.

Første turen bekreftet "forhåndsmeldingen" jeg hadde fått, vi så enkel-fugl og til og med et forlatt reir hvor bare en av kyllingene hadde klekket. Men dagen etter fant vi flere fine, store kull på linja vi gikk. Rundt 8 kyllinger i kullene. Optimismen steg, men den varte bare til neste dag. Sammen med et annet telle-lag gikk vi totalt 4-5 kilometer og hadde 5 oppflukter. Totalt på disse "kullene" ble det observert 4 kyllinger, noe som tilsier at kyllingproduksjonen har feilet totalt.

Og akkurat når vi trodde vi hadde dannet oss et bilde av situasjonen, havner vi siste dagen i et fantastisk terreng hvor vi finner 5-6 store kull med 8-10 kyllinger i hvert kull. Tror ikke vi observerte små kull denne dagen og nesten ingen enkel-fugl eller par uten kyllinger.

Konklusjonen i Fosen-området (ytre- og midtre Trøndelag) må bli at det ikke blir noe toppår og at forholdene varierer stort fra område til område. Er du uheldig kan du komme inn i områder med nesten bare stamfugl, er du heldig kan du komme inn i områder med kull av ok størrelse. Dog observerte vi ingen kull hvor alle 14 kyllingene hadde overlevd.

Jeg får æren av å dele brisk med Norges beste fuglehund - Berkjestølens Hi-Treff

Hundene til Ingvar gikk som vanlig helt rått, det er få som kan hamle opp med dem søksmessig. De fant også masse fugl og jeg fikk filmet over 20 fuglearbeid. Det viste seg at de gamle fremdeles er eldst og at det var åtte-åringen Hi-Treff som produserte mest "skuddsjanser" for meg.

ES Berkjestølens Hi-Treff

Takk til Ingvar for en fantastisk tur og for noen veldig trivelige dager på hytta hans! Legger ved 2 klipp, begge av Hi-Treff. På det ene reiser han over rypene uten at de letter og tverrvender mot Ingvar. Etter et par sekunder letter rypene mellom Ingvar og Hi-Treff. Artig situasjon :-)


Hi-Treff avanserer fram til ny stand, reiser over 2 kyllinger og tverrvender mot Ingvar! Resten av det fine kullet satt litt lenger fremme.


Situasjon hvor Hi-Treff finner ei høne med 2 kyllinger. Steggen letta like bortenfor. Dette var en klar trend i enkelte områder.

Ingen kommentarer:

Jegernytt